Natuur in Nederland
mooi en dichtbij.

Roofvogels


De Buizerd (Buteo buteo)
In ons land is de Buizerd een veel voorkomende roofvogel. Veelal op een paaltje gezeten kijkt de Buizerd over het terrein, op zoek naar prooi. De prooi kan bestaan uit muizen, konijnen, jonge vogels maar ook uit wormen, amfibieën of reptielen. De Buizerd is een standvogel, wat wil zeggen dat de vogel het gehele jaar in Nederland aanwezig is, zowel om jongen groot te brengen als in de winter. Daarnaast komen in de winter een populatie vanuit Scandinavië naar ons land. 
Een Buizerd is in volwassen vorm 40 tot 58cm groot. De spanwijdte is tussen 110 en 140cm en het gewicht zit tussen 430gr en 1,4kg. Hiermee is het een middelgrote tot grote roofvogel.
Jonge Buizerds die in ons land groot zijn gebracht, zullen aan het eind van de zomer op zoek naar een eigen territorium moeten gaan. De oude vogels blijven achter in het gebied waar ze hun jongen groot hebben gebracht.Bruine kiekendief (Circus auruginosus)

Wanneer je een roofvogel die in een moerassige omgeving voorkomt zou moeten noemen, is de Bruine kiekendief een voor de hand liggende keuze. Diep in het riet van een overjarig rietveld, heeft de Bruine kiekendief het nest gesitueerd. Niet voor niks komt deze soort veelvuldig voor in De Weerribben/Wieden als ook de Alde Feanen. 
Er is een duidelijk verschil tussen het mannetje en het vrouwtje. Niet alleen het formaat (man is 405 tot 667gram terwijl het vrouwtjje tussen 540 en 800gram weegt) maakt het verschillend, ook is er uiterlijk verschil: Het mannetje is bruin van boven met grijze vleugelvlekken. De buik is brui gestreept, net als de borst. Het mannetje heeft ook nog zwarte uiteinden aan de vleugels.  Het vrouwtje daarentegen, heeft naast het overwegend bruine verenkleed ook nog een okerkleurige kruin en keel. 
De vogels zijn 48 tot 56cm lang, spanwijdte van de vleugels is tussen 110 en 125cm. De vleugels worden in de kenmerkende V stand gehouden tijdens de zweef momenten in de jacht. Jagen wordt laag boven de grond gedaan, waarbij de kiek, soms de meest gekke bewegingen maakt wanneer hij iets van zijn/haar gading te hebben gezien. Als voeding komt in aanmerking: Veldmuizen, kikkers, reptielen, insecten, jongen van andedre (water)vogels en eieren.

De Bruine kiek, is een zomergast. Na het grootbrengen van  jongen gaan de Bruine kiekendieven eind Augustus, begin September opreis om in Zuid Europa en Noord Afrika te overwinteren. Vervolgens keren ze rond eind maart terug naar ons land. Tijdens de balts, die snel na aankomst in het broedgebied begint, wordt er prooi overgedragen tussen man en vrouw. Dit gebeurt in de lucht.Torenvalk (Falco tinnunculus)
De Torenvalk is lange tijd een bekendste roofvogel in het Nederlands landschap geweest. Deze plek is nu door de Buizerd ingenomen.
Wanneer je een biddende roofvogel ziet, is dat veelal een Torenvalk. In het open en halfopen landschap jaagt deze vogel op vooral muizen. Bij gebrek aan deze voedselbron worden ook jonge weidevogels en mussen gevangen. Dit gebeurt altijd op de grond.
Met een lengte van 31 tot 37cm en een vleugelspanwijdte van 68 tot 78cm is de Torenvalk een middelgrote vogelsoort.
Boomvalk (Falco subbuteo)
Een boomvalk is een vogel uit de valkenfamilie. Deze valk is in staat om vliegende prooidieren te vangen. Denk hierbij aan libelles, zwaluwen en spreeuwen. 
De boomvalk is een zomergast, die in tropisch Afrika onze winters ontvlucht. 
De boomvalk is een kleine valk, 29-35cm groot. Volwassen vogels hebben een blauwgrijze bovenkant en lijken een rrodbruine broek aan te hebben. Daarbij hebben ze witte wangen met een zwarte kop. In tegenstelling tot de meeste valken, bidt deze valk niet. 
Wat aantallen betreft, is deze roofvogel niet heel sterk vertegenwoordigd gedurende de zomer. De Sovon Vogelatlas spreekt hier over 450-700 broedgevallen in Nederland.
Rode Wouw (Milvus milvus)

Een roofvogel welke veel minder voor komt in Noord Nederland is de Rode Wouw. In heel Nederland zijn maximaal 20 broedgevallen bekend volgens de SOVON Vogelatlas. Toevalligerwijs is in de omgeving van Havelte een broedkoppel neergestreken, en had ik het geluk één van deze vogels tegen te komen. In eerste instantie zag ik de vogel op een pas gemaaid weiland zitten, keurig op een hoopje gras. Natuurlijk geen camera bij me, dus die snel opgehaald. De Wouw was helaas al opgevlogen en was bezig hoogte te maken op de thermiek. Gelukkig ben ik in het bezit van een behoorlijke lens waardoor ik de vogel nog redelijk op de foto kon zetten. 
Een Rode Wouw is met  62cm net iets groter dan een Buizerd, wat zich ook vertaald in een grotere spanwijdte: 162cm. Het gewicht is met 750-1000gr wel iets lichter dan de Buizerd. Het grootste verschil tussen de Buizerd en de Rode Wouw, is de gevorkte staart van de Rode Wouw. Daar waar de buizerd de langste veren in het midden van de staart zitten, zitten de langste veren bij de Rode Wouw aan de buitenkant van de staart. Dit kenmerk noemen de vogelaars gevorkte staart.  Het menu van de  Rode Wouw bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren, jonge vogels, regenwormen en aas. Dit wordt veelal gezocht in pas gemaaide velden. (zie daar het toeval waar ik de vogel voor het eerst zag).
Het aantal Rode Wouwen neemt wereldwijd af, alhoewel er zich in Noord-Nederland wel enige nieuwe broedparen hebben gevestigd.